Asiakas

Background header image

Asiakas

Asiakas

 

IT hankkeissa on erittäin tärkeää nimetä omat avainhenkilöt vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksien toteutumisesta. Joskus omia resursseja ei ole saatavilla projektin vaatimiin tehtäviin ja liiketoiminnan tuntevaa tukea haetaankin yrityksen ulkopuolelta. Aceno Oy on itsenäinen ja riippumaton toimitusketjun ohjauksen (SCM) moniosaaja. Tarjoamme SCM alueen liiketoiminnalle korkeatasoista konsultointipalvelua aina prosessien suunnittelusta ja implementoinnista projektin jälkeiseen tukeen sekä liiketoiminnan kehitystehtäviin.

IT Arkkitehdin tai SCM Lead-rooleissa toimimme halutessa osana asiakkaan tiimiä. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia siitä, että kaikilla hankkeessa on yhteinen kuva toimitettavan kokonaisuuden laajuudesta. Joskus liiketoiminnan vaatimuksiin pitää vastata vokaaleilla (”ei”) ja määritellä korvaava tai toinen ratkaisu. Näin varmistamme, että toimitettava kokonaisuus pysyy ehyenä ja konepellin alta eli SAP järjestelmästä saadaan liiketoiminnalle paras mahdollinen tuki.

Yhä useammin SAP projekteissa käytetään SAP:n kiihdytinratkaisuja (accelerators), jotta valitut lopputuotokset saataisiin nopeammin sekä kustannustehokkaammin otettua käyttöön. SAP ERP sekä SAP S/4HANA ympäristöjen parhaiden käytäntöjen (SAP Best Practices) kiihdytinratkaisut ovat meille tuttuja sellaisenaan, mutta tuttua on myös niiden mukauttaminen liiketoiminnan tarpeisiin. Projektimetodologiat SAP ASAP sekä SAP Activate ovat olleet yleisimmin käytettyjä projektin läpivientimalleja asiakasprojekteissamme.

 

Yritysarkkitehti (EA) / Ratkaisuarkkitehti

Yritysarkkitehti on kaikkien IT-arkkitehtuurien omistaja ja vastaa hankkeissa niiden toimittamisesta asiakkaalle. Usein suurempien hankkeiden IT-arkkitehtuureihin kuuluvat Käyttöliittymä-, Ratkaisu-, Data-, Integraatio- ja Teknologia-arkkitehtuurien kuvaukset. Pienemmissä projekteissa voi olla mukana vain osa mainituista esim. Ratkaisu- ja Integraatioarkkitehtuurien kuvaaminen.

Ratkaisuarkkitehti toimii hankkeessa projektipäällikön vasempana kätenä. Usein rooleissa työnjako menee niin, että projektipäällikkö vastaa siitä, MITEN toimitetaan ja Ratkaisuarkkitehti vastaa siitä MITÄ toimitetaan/vastaanotetaan. Aina hankkeen suunnittelusta tai kilpailuttamisesta asti on suositeltavaa käyttää Ratkaisuarkkitehtia vastaamaan toimitettavasta kokonaisuudesta sekä pitämään huolen siitä että jokainen hankkeessa tietää mitä ollaan tilaamassa ja vastaanottamassa.

 

SCM Johtava konsultti

Johtava konsultti vastaa oman vastuualueensa (esim. Hankinta) kehitystehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä oman alueensa integreaatio- sekä käyttöliittymätarpeiden edelleen välittämisestä vastuukonsulteille.

SCM alueet, joissa olemme tukeneet asiakkaita tässä roolissa:

  • perustietojen hallinta
  • hankinta
  • myynti
  • logistiikka (ulkoinen ja sisäinen)
  • vaihto-omaisuuden hallinta